Selüloz ve Bor’un mükemmel uyumu sonucu ortaya çıkan CelluBOR; ısı, ses ve yangın yalıtımını aynı  anda yapmak suretiyle yalıtımda profesyonel çözümler sunmaktadır.

Selüloz esaslı malzemelerden elde edilen, içerisinde bor tuzları barındıran, ısı, ses ve yangın izolasyon malzemesi olan Cellubor, direk selülozdan üretilebildiği gibi geri dönüştürülmüş kağıt kullanılarak da üretilebilmektedir. Nefes alan yapısı sayesinde havayı iyi tutması nedeniyle doğaya özdeş bir malzemedir.

Cellubor, özel püskürtme makineleri sayesinde her türlü yüzeylere rahatça uygulanabilme özelliğine sahiptir. Tamamen doğal malzemelerden üretilmesi, ürünün performansının kullanım ömrü boyunca sabit kalmasını sağlar. Hacimsel kaybı olmadığı gibi ısı, ses ve yangın izolasyonu değerlerinde hiçbir bozulma olmaz.

Cellubor istenilen kalınlıkta uygulanabilir. Her yüzeyde istenilen kalınlıkta istenilen yoğunlukta uygulama yapma imkanına sahiptir. Uygulamanın ekyersiz olması, her türlü ısı ve ses köprüsünün oluşmasını engeller.

Cellubor tamamen çevre dostudur. Atık kağıtların değerlendirilmesiyle de ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlar. İçerisinde kullanılan malzemelerin tamamı Türkiye’den temin edilmektedir.

Isı iletkenlik katsayısının düşük olması nedeniyle ciddi ısı yalıtımı sağlar. Isı iletkenlik katsayısı : 0,037  W/mk.

Cellubor düzensiz ve yoğun elyaf dokulu yapısı sayesinde yankılanmayı ve çınlamayı önler iyi bir ses ve akustik yalıtımı sağlar.Cami, konser salonları, toplantı odaları, otel odaları, disco, sinema, okullar, fabrikalar, atölyeler ve diğer halka açık mekanlar, aynı zamanda kayıt stüdyoları gibi üst düzeyde ses yalıtımı gerektiren mekanlarda uygulanır.

Yoğunluğu : 30 – 80  kg/m3 arasında değişebilmektedir. DIN 4102 normlarına göre “Yanmaz Malzemeler” olan B  sınıfındadır. Duman oluştur  / S1 /,  damlama yapmaz / do /   sınıfındadır.

Tamamen doğaldır, kimyasal bir bileşik ihtiva etmediği için çoğu yalıtım malzemesi gibi kanserojen değildir. Zamanla bozulmaz, çürümez, korozyon ve paslanma yapmaz,küf tutmaz. Böcekler ve mikro organizmalar tarafından tahrip edilemez.

 • Isı ses ve yangın yalıtımını aynı anda sağladığı için EKONOMİKTİR
 • Mikroorganizmalara karşı etkilidir HAŞERAT BARINDIRMAZ
 • %70 varan yakıt tasarrufu sağlar SICAKTAN / SOĞUKTAN KORUR
 • Bor bileşikleri sayesinde yangın geciktirir YANGINA KARŞI GÜVENLİDİR
 • Yangın anında duman oluşturmaz, damlama yapmaz YANGIN ÖNLEYİCİDİR
 • Tamamen doğaldır, kimyasal ve kansorejen içermez SAĞLIĞA ZARARSIZDIR
 • Gürültüyü, çınlamayı ve yankıyı önler SES İZOLASYONCUDUR
 • Toz,sıcak,soğuk ve sudan etkilenmez UZUN ÖMÜRLÜDÜR
 • Her türlü yüzeye uygulanabilir YÜZEY SEÇMEZ

Isı Yalıtımında Cellubor

Binalarda ısı yalıtımı; mevsim şartlarına göre binayı ısıtmak veya soğutmak için sağlanan soğuk yada sıcak havanın dışarıya kaçmasını / girmesini önleyerek ısı ekonomisi ve ısıl konfor sağlamak amacıyla yapılır.

Bina yapımındaki gelişmeler ile birlikte, yapılar kalın boyutlu ve ağır malzemelerden narin-ince boyutlu hafif malzemelere geçmiştir. Bu durum, sağladığı birçok yarar yanında yapı fiziği ve ısı yalıtımı konularında daha dikkatli davranmak gereğini ortaya getirmiştir. Binanın ısı yalıtımı; yapının gerek kışın, gerekse yazın karşılaşacağı dış şartları güvenle karşılayabilecek şekilde düşünülmelidir. Binanın ısı etkilerine karşı yalıtılmasında amaç, yapının zararlı boyutlarda ısı hareketleri ve buhar yoğuşması sonucu zaman içinde yapı hasarlarının (don hasarı, nem hasarı, küflenme, bozulma, demir aksamının çürümesi-korozyonu vs) ortaya çıkmasını önlemektir.

Kullandığımız binalar, kışın büyük ısı kayıplarına, yazın ise büyük ısı kazançlarına maruz kalmaktadır. Gerek müteahhitler, gerekse konut kullanıcıları genelde bu olayı göz ardı etmekte, binanın sadece estetik ve güzel görünüşüne ağırlık vermektedirler. Durum böyle olunca, özellikle bina inşaatı esnasında uygun olmayan yapı malzemeleri seçimi ve yapılmayan basit uygulamalar ile binanın kullanım ömrü süresince, hem konut sahiplerine hem de daha fazla enerji tüketimi ile çevre üzerine olan olumsuzluklar artarak devam etmektedir.

BOR KATKILI ISI SES YANGIN YALITIMI CELLUBOR bu konuda dış cehpeye  sıva yapmadan uygulanması ile  binanın yükünü çok çok hafif tutmakta, nemden rutubetten korumakta, haşerelerden korumaktatır. İki tuğla arası döşeme altı gibi yalıtım gerektiren tüm alana uygulanmaktadır.

Ses Yalıtımında Cellubor

Ses konusunun çok iyi bilinmesi ses yalıtımda etkili sonuçların alınmasına vesile olacaktır. Ses, bir ortam içerisinde titreşimlerden oluşan fiziksel bir hareket seklinde yayılır. Eger bu hareket işitme frekansı dizisi içinde ise kulak ve diğer yardımcı alıcı organizmalar tarafından ses olarak algılanır. Bazen cisimler çevrelerindeki havayı titreştirirken, titreşim hareketleri hissedilir, hatta görülür. Sesin havadaki hızı, sıcaklık, basınç ve neme bağlı olarak az da olsa değişebilir.

Isı Ses ve Yangın Yalıtımını aynı anda sağlaya bilen CELLUBOR Doğal lifli yapısı sayesinde çok iyi ses yalıtıcısıdır, gürültü  azaltma  katsayısı  NRC=0.70’e kadar çıkabilmektedir uygulandığı mekanlarda yankılanma, çınlama tamamen engellenmiş olur. Tek başına kullanıldığında %40 – %65 ses yutma kapasitesine sahiptir. Uygulama yekpare olduğu için ses köprüleri oluşmaz. Toplantı salonları, sinemalar, kayıt stüdyoları ve benzeri yüksek ses yalıtımı yapılması gerekli mekanlarda güvenle uygulanabilir.

Ses Yalıtımı Hakkında Genel Bilgi

Yapı elemanlarının rastgele seçimi gürültü sorununu ortaya çıkarmakta, hatta gürültü seviyesinin artmasına dahi neden olmaktadır. Ortaya çıkabilecek böyle hataların giderilmesi genellikle çok masraflı olmakta, çoğu zaman ise düzeltilmesi olanaksız hale gelmektedir.

Bilindiği gibi bir yapı elemanına çarpan hava doğuşlu ses enerjisinin belirli bir yüzdesi yüzey özelliklerine bağlı olarak yutulur, bir kısmı yüzeyden yansır, geri kalan kısmı ise yapı elemanı vasıtası ile iletilir. Önemli olan tasarım sürecinde yapı elemanlarının bu özelliklerini ve davranış biçimlerini iyi tanıyarak, mekanın kullanım amacına göre doğru malzeme seçimi ve uygulamasını yapmaktır.

Sesin Özellikleri

 • Ses bir ortam içinde titreşimlerden oluşan fiziksel bir hareket şeklinde yayılır. Titreşim  yüzdesi geniş bir dizi üzerinde değişebilir. Eğer bu hareket, işitme frekansı dizisi içindeyse işitme organı tarafından ses olarak algılanır.

 • Fiziksel olarak ses, basınç altında elastik bir ortamdaki (örneğin hava) parçacıkların yer değiştirmesidir.

 • Fizyolojik bakımdan ise ses, yukarıda sözü edilen basınç akımı tarafından uyandırılan işitsel bir duyudur.

 • Ses dalgaları, ortamın moleküllerini sıkıştırıp gevşeterek ses enerjisini çevreye dağıtır ve yayılır bu andaki hızı sesin hızıdır. (Birimi m/sn’dir.)

Yangın Yalıtımında Cellubor

İçersindeki bor bileşenleri sayesinde cellubor ; yapılar için gerekli olan duman miktarı, damlama oluşturmama, yangın ilerlememesi, yangın süresini geçiktirme  gibi konularda avantaj sağlamaktadır.

Değişik yasalar, tüzükler, yönetmenlikler, yönergeler yangın çıkış ihtimalini azaltmak, bir yangında yayılımı sınırlamak ve bireylere uygun kaçış yolları sağlamak suretiyle can güvenliğine yönelik gerekleri içerir.

Cellubor’un Selülozik izolasyon malzemesi ürün spesifikasyonları TS pr En 15101 – 1,2 standartlarına göre belirlenmiştir.

Cellubor 4102 normlarına göre  B  sınıfındadır.  TS-EN 13501 – 1 ‘e göre   B, S1, d0   kodlamalarına sahiptir.